Wat is herstel?

Herstel is een persoonlijk en uniek proces, en het gaat over het hervinden van hoop en regie.

Een psychische of psychiatrische aandoening of een traumatische ervaring kan je leven volledig op zijn kop zetten. Je kunt het gevoel hebben dat je de grip op je eigen leven kwijt raakt.

Herstel is jouw eigen proces gericht op het hervinden van je persoonlijke, positieve identiteit en het hernemen van de regie op je eigen leven. Daarbij staan jouw mogelijkheden, wensen en krachten centraal. Herstel gaat over hoop, perspectief en zingeving. Je wordt je bewust van wie jij bent, wat je mogelijkheden zijn en wat je wilt bereiken in je leven. Hier neem je zelf de verantwoordelijkheid voor, vanuit vertrouwen en hoop.

Herstel is iets anders dan genezing van een psychische kwetsbaarheid. Het is een zoeken en vinden van een persoonlijke balans na ervaringen van psychische ontwrichting. Je groeit over de gevolgen van een psychische of psychiatrische aandoening heen en ontdekt daarbij mogelijkheden voor een zinvol leven met of zonder je psychische kwetsbaarheid.

Soms is het helpend om in je herstel ondersteund te worden. Ervaringsdeskundigen van De Hoofdzaak kunnen je die ondersteuning bieden. Lees hier meer daarover.