Vacature Raad van Toezicht RCO De Hoofdzaak

De organisatie

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een regionale belangenorganisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. De Hoofdzaak richt zich op ondersteuning bij herstel en participatie, re-integratiebegeleiding, het versterken van mensen met een psychische kwetsbaarheid en belangenbehartiging van en voor deze mensen. De Hoofdzaak is een vrijwilligersorganisatie waar 21 betaalde en 120 onbetaalde medewerkers werkzaam zijn. Medewerkers zijn bij voorkeur ervaringsdeskundig op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en/of verslavingszorg. De Hoofdzaak is actief in de regio’s West Friesland, Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en Zaanstreek/Waterland. Staf en directie zijn gevestigd in Alkmaar. De directeur rapporteert aan de Raad van Toezicht. Er is een personeelsvertegenwoordiging actief die betrokken is bij ontwikkelingen en om advies gevraagd kan worden.

Raad van Toezicht

De directeur bestuurt de Stichting RCO De Hoofdzaak. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur dit doet conform de missie van de Stichting. De Raad van Toezicht houdt primair toezicht en heeft een controlefunctie. Raad van Toezicht is een multidisciplinair team met generalisten, maar ook met gezamenlijke kennis op specifieke beleidsterreinen.

Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht.

Wij zijn op zoek naar:

3 leden Raad van Toezicht, waaronder een voorzitter

Gemiddeld 6 dagdelen per jaar

Wij vragen mensen met bestuurlijke ervaring (in een toezichthoudende rol is een pré evenals ervaring in belangenbehartiging) en affiniteit met de doelgroep van RCO De Hoofdzaak met specifieke kennis op een van de volgende terreinen;  financieel-economisch; juridisch/bestuurlijk; personeel & organisatie; marketing & communicatie.

Gezien het feit dat RCO De Hoofdzaak een cliëntenbelangenorganisatie is worden mensen die daarnaast cliëntervaring hebben ook nadrukkelijk gevraagd te reageren.

RCO De Hoofdzaak is een non-profit organisatie en is er sprake van een low-budget karakter, waardoor er geen budget beschikbaar voor honorering van de leden van de Raad van Toezicht. Wel ontvangen de leden een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen.

Reacties kunt u voo17 oktober 2020 zenden aan rvt@rcodehoofdzaak.org

Informatie over de Raad van Toezicht en het functieprofiel kunt u vinden op onze website .
Ook kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder Wim van Veen  06-85257466, of met de voorzitter van de Raad van Toezicht Addy Pruijssers 06-14818671