De Hoofdzaak in Noord-Holland

Themabijeenkomst januari: ‘Voorbij de verslaving’

Op woensdag 11 januari organiseert De Hoofdzaak een online themabijeenkomst. Deze keer is het thema ‘Voorbij de verslaving’.

Een verslaving heeft enorme impact op alle facetten van het leven: werk, relaties, je fysieke gezondheid en je zelfbeeld. Als je je middelengebruik of verslaving de baas wordt, betekent dat vaak ook een grote ommezwaai op alle levensgebieden. Er ontstaat ruimte voor nieuwe doelen, voor nieuwe relaties, en er ontstaat een andere kijk op het eigen lichaam en de eigen identiteit. Herstellen van een verslaving is vaak pittig, maar brengt bovenal veel moois. Tijdens deze themabijeenkomst vertellen enkele ervaringsdeskundigen over hun leven na de verslaving. Er is veel ruimte voor jouw vragen en inbreng, maar je kunt ook alleen luisteren.

De bijeenkomst vindt plaats via Teams, en is van 10.00-11.30. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hier op:

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.