Welkom bij

RCO De Hoofdzaak

In de media

ZOED helpt kinderen met verslavingsproblemen of kinderen die psychisch kwetsbaar zijn.In samenwerking met de gemeente Zaanstad begint RCO De Hoofdzaak een nieuw project met ervaringsdeskundigen, bedoeld voor ouders van kinderen met verslavingsproblemen of van kinderen die psychisch kwetsbaar zijn.

Het project, genaamd ZOED, vloeit voort uit twee andere projecten met ervaringsdeskundigen. Namelijk TED, bedoeld voor volwassenen met psychische of verslavingsproblemen, en JEZ voor jongeren die kampen met vergelijkbare problematiek. Het project voor volwassenen loopt al sinds 2014 met succes. Het project voor jongeren in enkele weken geleden van start gegaan.


Volwassenen of kinderen met een hulpvraag kunnen via de wijkteams van de gemeente in contact komen met een ervaringsdeskundige. Dit zijn vrijwillige Zaankanters die zelf ook te maken hebben gehad met psychische of verslavingsklachten. De vrijwilligers hebben een basistraining gevolgd en een competentiecertificaat behaald om mensen hulp te kunnen bieden. Ze gaan de wijk in en komen bij mensen thuis op gesprek.

Bron: NHD

Wat is de Gouden Venus van Milo en voor wie is deze bestemd? 

Met de verkiezing van de Gouden Venus van Milo wil het DELA goededoelenfonds mensen met een beperking in het zonnetje zetten.
Het fonds draagt met het thema Onbeperkt! bij aan projecten waarin mensen met een beperking als vrijwilliger iets goeds doen voor een ander. Zij geven op die manier meer betekenis aan hun leven en zijn tegelijk van enorme waarde voor de maatschappij.

De Gouden Venus van Milo is bedoeld voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking die iets goeds doet voor de samenleving. Het DELA goededoelenfonds reikte de prijs in 2016 voor het eerst uit aan Roos Prommenschenckel.
Met haar Foundation zet zij zich in voor een betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Het DELA goededoelenfonds zoekt in 2017 een nieuwe Gouden Venus van Milo.

Stemmen
Uit de lijst met De Onbeperkte 100 kun je van 24 juli tot en met 15 september je favoriete kandidaat kiezen, jouw Gouden Venus van Milo.

Na het tellen van de stemmen ontvangt de nummer 1 op 30 september in Eindhoven de Gouden Venus van Milo 2017, samen met een prijs van € 10.000 die de winnaar mag inzetten voor zijn of haar goede doel. Voor de tweede en derde prijs, de Zilveren en Bronzen Venus van Milo, zijn prijzen van € 5000 en € 2500 beschikbaar. 

Rechtstreeks stemmen op Leo :  http://goudenvenusvanmilo.nl/?page_id=797&app_data=58830

RCO De Hoofdzaak start met twee bijzondere projecten

HOORN - Je eigen ervaringsdeskundigheid inzetten en daarmee andere mensen helpen bij hun herstel? Of een grote droom waarmaken, maar geen idee waar te beginnen? Ga dan eens in gesprek met Annelies Jonk-Brouwer en Anne Spruijt van Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak. Onlangs zijn zij gestart met twee nieuwe, bijzondere projecten: 'Ervaringsdeskundigheid dichtbij' en 'De Hoornsche Onderneming / Ondernemen met Ervaring'.

De Hoofdzaak bedient alle mensen met een psychische, psychosociale of maatschappelijke kwetsbaarheid. Afgelopen januari ging het nieuwe project 'Ervaringsdeskundigheid dichtbij' van start. "Het is de bedoeling dat we eind 2019 een team van 25 ervaringsdeskundigen in Hoorn samengesteld hebben", legt projectleider Annelies uit. "Het gaat om mensen die ervaring hebben met psychische kwetsbaarheid en dat kan van alles zijn. Denk aan mensen die een verslaving, eetstoornis, depressie of angststoornis hebben gehad of in de schuldhulpsanering hebben gezeten. Deze ervaringsdeskundigen worden toegevoegd aan de al bestaande sociale wijkteams van de gemeente Hoorn. Zij komen bij de mensen thuis. Voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn, is de stap om hulp te zoeken vaak té groot. Met dit project proberen wij de drempel zo laag mogelijk te houden en deze mensen tóch te bereiken."

V.l.n.r.: Anne, Annelies, Jonne, Sandra en Jelle (staand), Wilma, Trudy en Adriaan (zittend). Jonne, Jelle en Adriaan zijn deelnemers van De Hoornsche Onderneming, de anderen op de foto zijn medewerkers van De Hoofdzaak. (Foto: Vincent de Vries/RM)

lees verder (externe link)

 

Bewegen is gezond. Maar in beweging komen is niet voor iedereen even makkelijk. Voor mensen die niet lekker in hun vel zitten en moeilijk die stap kunnen zetten, is er nu ‘Start to Move’.
Woensdag 17 mei jl. hebben wethouder Ben Blonk en Lucretia d’Fonseca (directeur GGZ Noord-Holland-Noord) dit project officieel gestart door deel te nemen aan een sportieve work-out.
Zij hopen hiermee anderen te inspireren om (meer) te gaan bewegen. De work-out  werd gegeven door Kees Kok, trainer en ervaringsdeskundige als het gaat om psychische kwetsbaarheid.

Laagdrempelige activiteiten
Start to Move bestaat uit diverse laagdrempelige activiteiten, zoals hardlopen/wandelen en het samen sporten met een sportmaatje.
Deze activiteiten zijn er op gericht om (weer) plezier te krijgen in sport en bewegen en het verkrijgen van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Door bewegen wordt niet alleen de conditie versterkt, maar ook brengt het gedachtes tot rust en kan het helpen om te ontspannen.
Veel mensen halen plezier uit de sport die zij beoefenen of vinden het leuk om zinvol bezig te zijn als vrijwilliger bij een sportvereniging. Wat dat laatste betreft, kan men ook terecht bij ‘Start to Move’. 

Hardlopen/wandelen
Kees Kok geeft binnen Start to Move’ de cursus ‘start met duurlopen’. In 15 trainingen kunnen deelnemers het duurlopen rustig opbouwen.
Afhankelijk van het niveau van de deelnemer wordt gestart met wandelen of rustig hardlopen. Deze cursus wordt gegeven vanaf de atletiekbaan van TAS’82. De cursus kan op woensdagochtend of op vrijdagavond gevolgd worden.

Sportmaatje
Iedereen die liever samen de stap zet naar een sport- of beweegactiviteit, kan zich aanmelden voor sportmaatje. Dit kan voor elke denkbare sport- of beweegactiviteit. Na aanmelding wordt een passend maatje gezocht,  worden beide personen in contact met elkaar gebracht en trekken zij een tijdje samen op. 

Start to Move is een initiatief van GGZ Noord-Holland-Noord, Sportservice Schagen, TAS’82 en RCO De Hoofdzaak. En wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en de gemeente Schagen. 

Voor  ‘sportmaatje’ kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jacqueline Gebe van de Herstelwerkplaats, mail. J.Gebe@ggz-nhn.nl. Voor andere sportieve wensen of vragen kunt u contact opnemen met Sportservice Schagen, tel. 0224-214774, mail info@sportserviceschagen.nl.  De folder met het gehele aanbod van ‘Start to Move’ is ook te vinden via de website www.sportserviceschagen.nl

Op 15 april heeft TED Zaanstad bij de uitreiking van de 4e MOVISIE Particiopatieprijs met als thema "deskundig door ervaring" een eervolle vermelding gekregen en van DELA goededoelenfonds een aanmoedigingsprijs van  € 500,= uitgereikt gekregen.TED Zaanstad in prijzen bij Movisie Participatieprijs

Uit het juryrapport:
TED Zaanstad (RCO De Hoofdzaak)
In het kader van de nieuwe Wmo heeft de Gemeente Zaanstad ruimte gemaakt voor een team van 20 ervaringsdeskundige vrijwilligers, aangestuurd door een betaalde ervaringsdeskundige teamleider/kwartiermaker. De ervaringsdeskundigen verlenen onafhankelijke cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers in Zaanstad.

TED Zaanstad doet dit als een ambulant Team dat door de hele stad werkt en bekend is bij alle sociale wijk- en jeugdteams in Zaanstad. Het TED bestaat uit goed opgeleide medewerkers die hiervoor specifiek zijn geselecteerd, die een vrijwilligersvergoeding ontvangen, hun reiskosten vergoed krijgen, en gerichte coaching ontvangen door middel van deskundigheidsbevordering, teambuilding, intervisie en individuele bijscholing waar nodig en gewenst.

De jury geeft TED Zaanstad een eervolle vermelding omdat het team een voorbeeld is van goede samenwerking tussen de gemeente en ervaringsdeskundigen. Deze verbinding met de gemeente vindt de jury prijzenswaardig. TED Zaanstad en de gemeente Zaanstad zijn echt voorlopers op dit gebied. De onafhankelijke cliëntondersteuning krijgt op deze manier de vorm zoals die bedoeld is in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Kijk hier voor de volledige uitslag van de Movisie Participatieprijs.

 

logo gemeente den helderRegionale Cliënten Organisatie (RCO) De Hoofdzaak, voor inwoners met psychiatrische problematiek, ontvangt voor  2016 een subsidiebedrag voor  informatie/advies en het bieden van individuele en collectieve cliëntondersteuning.

De Hoofdzaak leek in 2016 in haar voortbestaan te worden bedreigd, nadat de GGZ, de voornaamste financier, er in 2016 voor koos haar bijdrage terug te brengen en te beperken tot een aantal producten. Omdat met de decentralisaties een aantal taken nadrukkelijker in het Wmo-domein zijn ondergebracht, en de gemeente belang hecht aan het werk van deze organisatie, heeft de gemeente ervoor gekozen om aan de organisatie voor 2016 een extra bijdrage te verlenen.

Lees meer...

Uit 118 inzendingen zijn 16 initiatieven geselecteerd voor de shortlist van de Vierde Participatieprijs van Movisie.
Thema is ‘deskundig door ervaring’. Op 15 april wordt bekend welke initiatieven in de prijzen vallen. Naast de juryprijzen is er ook dit jaar weer een publieksprijs.
TED (Team Ervaringsdeskundigen) Zaanstad van RCO De Hoofdzaak is genomineerd voor deze shortlist.
Kijk hier voor het persbericht van Movisie en de overige genomineerden

Frank Jong heeft sinds enige tijd zijn leven weer op de rit. Na een periode van onzekerheid kon hij na coaching trajecten aan de slag bij de gemeente Alkmaar. Dit was mogelijk in het kader van een project van RCO De Hoofdzaak en de gemeente Alkmaar. Hier zijn verhaal.

Frank Jong bij clientenpanel‘Ik werkte als adviseur bij een bank’ vertelt Frank. ‘Mede vanwege de vele reorganisaties raakte  ik  in  een depressie en viel uit. Ik merkte via gespreksgroepen hoe belangrijk het is om je ervaringen te delen. In 2009 kwam  ik  via  RCO  De  Hoofdzaak  terecht  in  een  beschermde  omgeving met  lotgenoten;  toen  nog  de  enige zelfhulpgroep  in  Nederland.  Daar hebben we veel gedeeld, elkaar op weg geholpen en veel gelachen. Dan leer je dat het delen van jouw ervaringen anderen kan helpen.’

Werkervaring opdoen
Twee  en  een  halfjaar  geleden  ging Frank  aan  de  slag  bij  de  gemeente Alkmaar.  Hij  kon  hier  werkervaring opdoen via een project van Zorgbelang Noord-Holland. Een project waar mensen  de  mogelijkheid  krijgen te  werken  bij  overheidsinstanties.
Frank:  ‘Bij  de  gemeente  Alkmaar mocht  ik  meehelpen  aan  de  transitie van de AWBZ naar de Wmo (Wet maatschappelijke  ondersteuning).’ Een  project  waar  Frank  de  ruimte kreeg om zijn talenten te benutten. Het gaf hem het gevoel dat hij zichtzelf weer nuttig kon maken.

Lezingen en cursussen
Het project bij de gemeente Alkmaar is ondertussen afgerond. Frank geeft inmiddels  lezingen  en  herstelcursussen,  waarin  mensen  ervaringen uitwisselen, leren omgaan met hun klachten  en  hun  talenten  kunnen benutten, door bijvoorbeeld deel te nemen  aan  de  Cliëntenraad  of  het regionaal  Cliëntenpanel.  Frank:  ‘In dat laatste zit ik zelf en daar kan ik mijn ideeën kwijt om verbeteringen
in het beleid aan te brengen.

Bron: Stadskrant 27 januari 2016

Perry Verhoef krijgt de eerste crisiskaart. Links vriendin Antoinette de Kleijn, rechts consulent Miriam Leunig.: Foto: Ed DekkerDEN HELDER - Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak voor mensen met een psychiatrische achtergrond in Noord-Holland Noord verwacht met haar nieuwe project ’De Crisiskaart’ het aantal gedwongen opnames en dwangmedicatie te verminderen.

Perry Verhoef belandde deze zomer in een politiecel. Daarna was hij vijf weken opgenomen in de kliniek in Schagen van de GGZ Noord-Holland Noord. Op brute wijze is hij door de politie uit zijn huis getrokken, zegt hij. Verhoef verkeerde in een psychose. Schreeuwen tegen een buurman was ervaren als een gruwelijke bedreiging.

,,Met een crisiskaart was Perry heel anders behandeld. Opsluiting is vaak de gemakkelijkste aanpak. Niemand is daar dan bij gebaat. Maar de impact is enorm”, zegt Miriam Leunig van De Hoofdzaak.

Subsidie
De Hoofdzaak kreeg 20.000 euro subsidie van de GGZ Noord-Holland Noord voor het project. De Hoofdzaak is gevestigd in Den Helder, Hoorn en Alkmaar. Leunig en Geraldine Mosk zijn opgeleid als ervaringsdeskundig consulent. Zij begeleiden beoogde kaarthouders intensief. Samen wordt een plan opgesteld hoe te handelen bij een crisis. Dat resulteert in een soort donorcodicil. De kaart geeft uitleg over gedrag en hoe het beste te handelen.

Lees meer...

Ruud Scheffer; Een late hippieALKMAAR - Bij Pop-Eye in de Alkmaarse binnenstad speurt Ruud Scheffer naar de laatste cd’s in de sector ’progrock’, een stroming in de popmuziek die in de jaren zeventig ongekend populair was, met bands als Genesis, Yes en Camel, maar die in zijn ogen ook vandaag de dag nog niets aan kracht heeft ingeboet. ,,Neem Porcupine Tree of de soloalbums van Steven Wilson, de oprichter van die band. De combinatie van klassiek, jazz en pop maakt deze muziek uniek.’’

De muziek is uit Ruuds veelbewogen jeugd.

,,Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn ouders hadden alles voor hun kinderen over. ’Ik wil jullie niet in de fabriek hebben’, zei mijn vader altijd. Zelf werkte hij in een farmaceutische fabriek, waar hij langzaam maar zeker kapot ging aan de stoffen waar hij mee werkte. Later zag ik in dat ik het mijn ouders heel moeilijk maakte in mijn jeugd. Vijftien was ik toen mijn vader door had dat ik aan de drugs zat. Hij had een apothekersopleiding gehad. Hij herkende het een en ander bij mij. Maar het ging ondanks alle waarschuwingen van mijn vader, die twee jaar later overleed, de verkeerde kant op. Ik belandde in het Alkmaarse krakerswereldje en gebruikte van alles en nog wat. Speed onder anderen. Ik woonde in kraakpanden. 'De Raad' en een aantal panden aan de Koningsweg onder meer. Het was het leven van een hippie dat ik leed. Een late hippie.’’

Lees meer...