Raad van Toezicht

De Hoofdzaak in Noord-Holland

De Hoofdzaak is een stichting. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/bestuurder, Mart Stel. De Raad van Toezicht controleert de directeur/bestuurder.

De bestuurder is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Thea Over, voorzitter
Addy Pruijser 
Sylvia Mandemaker
Marcel Fortuin