Raad van Toezicht

RCO de Hoofdzaak is een stichting. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur /bestuurder Bart Smith. De Raad van Toezicht controleert de directeur bestuurder.

De bestuurder is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Wim van Veen, voorzitter
Addy Pruijser
Sylvia Mandemaker
Henk Mathijsen