Raad van Toezicht

RCO de Hoofdzaak is een stichting. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur/ bestuurder Wim van Veen. De Raad van Toezicht controleert de directeur/ bestuurder.

De bestuurder is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Addy Pruijser, voorzitter
Sylvia Mandemaker
Henk Mathijsen