Over De Hoofdzaak

De Hoofdzaak is dé regionale cliënten belangenorganisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

Visie

De Hoofdzaak streeft naar een inclusieve samenleving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid erbij horen en kunnen meedoen, kunnen herstellen en perspectief hebben.

Missie

De Hoofdzaak verbindt mensen met een psychische kwetsbaarheid. Door middel van zelfhulp en de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid stimuleren we activiteiten, cursussen en projecten die voortkomen uit de initiatieven van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Die activiteiten, cursussen en projecten zijn kleinschalig en innovatief en erop gericht dat mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfregie krijgen op het eigen herstel en betekenis kunnen geven aan de eigen ervaringen. Ook versterken we de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de samenleving door collectieve belangenbehartiging, zodat zij (weer) een gewaardeerde rol in de samenleving kunnen innemen.

RCO De Hoofdzaak is actief in vier regio’s; Zaanstreek/Waterland, Noord-Kennemerland , West-Friesland en De Kop van Noord-Holland

Meer informatie over de Hoofdzaak