De Kop van Noord-Holland

Team van Ervaringsdeskundigen Hollands Kroon

Ondersteuning bij herstel met TED Hollands Kroon

De Hoofdzaak is gestart met het Team van Ervaringsdeskundigen (TED) Hollands Kroon. Mensen met een psychische kwetsbaarheid op weg naar maatschappelijk herstel worden ondersteund door ervaringsdeskundigen.

Want wie beter dan iemand die zelf het pad van herstel heeft gelopen kan:

  • bij jou aansluiten met begrip, betrokkenheid en gelijkwaardig contact;
  • jou helpen om stappen te zetten om sterker en zelfstandiger te worden;
  • jou bijstaan om opnieuw deel te nemen aan de maatschappij.

Ondersteuning op maat, als aanvulling op de hulpverlening.

Ervaring én deskundigheid
De vrijwilligers zijn opgeleid tot ervaringsdeskundige herstelondersteuner en krijgen deskundigheidsbevordering. Een mooie combinatie van ervaring én deskundigheid voor een nog betere ondersteuning.

Samenwerking is essentieel
Ervaringsdeskundigen vindt je in alle lagen van de maatschappij. De Hoofdzaak zoekt daarom brede samenwerking om het Team van Ervaringsdeskundigen Hollands Kroon in deze gemeente zichtbaar te maken en te verankeren. Help jij mee?

TED Hollands Kroon is een door de gemeente Hollands Kroon gefinancierd innovatieproject.

Contactgegevens
Frances Mollee, teamleider TED Hollands Kroon
Tel: 06-22613235

Klik hier om informatie te vragen

Aanmelden voor TED Hollands Kroon

Terug naar het overzicht