Zaanstreek-Waterland

Jongeren Ervaringsdeskundigen Zaanstad (JEZ)

Wij zijn:

En klaar om aan de slag te gaan!

Wat doen wij?

Wij bieden met onze eigen ervaringen steun voor de Zaanse jongeren die te maken hebben met de jeugdzorg. In de basiscursus Jongeren ervaringsdeskundigen hebben wij geleerd om onze eigen ervaringen in te zetten voor steun aan andere jongeren. Bovendien geven wij advies aan hulpverleners.

Hoe doen wij dat?

  • Wij zijn inzetbaar als luisterend oor voor jongeren die dat goed kunnen gebruiken.
  • We kunnen een voorbeeld zijn voor de jongeren, zodat zij zien dat je ook met omwegen een heel eind kan komen in je herstel.
  • Wij kunnen de jongeren motiveren om aan hun herstel te werken en samen met hun te werken.
  • We kunnen een klankboord zijn voor de jongeren en wijkteams, adviseren als jongeren in het herstelproces vastlopen.
  • Wij geven wij voorlichting op scholen, bij de gemeentes en ook binnen de verschillende sociale teams van de Zaanstreek die met jongeren te maken hebben.

Wat is onze expertise?

Wij hebben kennis van bijvoorbeeld depressie, zelfbeschadiging, uithuisplaatsing, stemmen horen, detentie, loverboys, verslaving, psychoses, autisme, pesten, scheidingen en overlijden van ouders en nog een heel breed scala aan problemen waar jongeren tegenaan kunnen lopen.

Hoe zetten wij ons in?

Onze coördinator maakt een match met de juiste JEZ’er. Dan volgt een kennismakingsgesprek en als er een match is beslissen de jongeren samen hoe zij de volgende afspraken inplannen.

Uitdaging!
Waar het voor de één vanzelfsprekend is om een ervaringsdeskundige in te schakelen, hoeft dat voor de ander niet zo te zijn. Daarom dagen wij je uit om met ons in gesprek te gaan en het van de JEZ’ers zelf te horen.

Contact
Voor afspraken kun je contact opnemen met de coördinator Claudia Janssen
Tel: 06-19371744 of vul het formulier in.

De Link naar de YOGA/SPORT Challenge Zaanstad:
https://youtu.be/57XKK6PC-bo

Klik hier om informatie te vragen

Aanmelden voor JEZ

  • Wij vragen je naam om je netjes aan te kunnen spreken.
  • We vragen de 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen bij onze subsidieverstrekkers.
  • Deze vragen wij om contact met je op te kunnen nemen.
  • Je krijgt een ontvangstbevestiging van je aanmelding.
Terug naar het overzicht