Ervaringsdeskundige worden?

Bij De Hoofdzaak kun je als ervaringsdeskundige vrijwilliger aan de slag.

De ervaringsdeskundige begint steeds meer een professie te worden. Een beroep waar je betaald werk mee kunt verrichten. Een vak waar je voor geleerd hebt. Je kunt met MBO of HBO gekwalificeerde opleidingen ervaringsdeskundige worden. Er is een Vereniging van ervaringsdeskundigen (VVED) waar je als ervaringsdeskundige lid van kunt worden. De VVED heeft als doel de positie van ervaringsdeskundigen te versterken.

Bij De Hoofdzaak kiezen we voor ervaringsdeskundige vrijwilligers, die minstens zo professioneel zijn. Ervaringsdeskundigheid heeft zich ontwikkeld vanuit de cliëntenbeweging. Lotgenoten gingen elkaar helpen door het uitwisselen van herstelervaringen en het behartigen van belangen. Bij De Hoofdzaak krijgt je cursorisch onderwijs.

Wat is ervaringsdeskundigheid?
Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om gedeelde ervaringskennis in te zetten voor anderen. Bijvoorbeeld voor de ondersteuning van anderen of voor de belangenbehartiging. Bij ondersteuning staat herkenning en erkenning centraal. Belangenbehartiging is het strategisch inzetten van gedeelde ervaringen.

Wat moet je kunnen?
Je bent een ervaringsdeskundige als je:

  • over je herstelervaringen kunt reflecteren,
  • die kunt verbinden met de herstelervaringen van anderen,
  • kennis uit andere bronnen kunt toepassen,
  • en anderen daarmee van dienst kan zijn.

Ervaringsdeskundige rollen
Ervaringsdeskundigheid kun je in verschillende rollen toepassen: mensen ondersteunen, groepen begeleiden, trainingen geven, voorlichtingen aan groepen geven, belangenbehartiging, adviseren over beleid, projecten uitvoeren, onderzoek doen. Wat ook kan is dat ervaringsdeskundigheid een tweede beroep is. Dan ben je bijvoorbeeld sociaal werker en bovendien ervaringsdeskundige.

Losse modules
De Leerweg ervaringsdeskundigheid is in 2010 met een subsidie van de provincie opgezet als een opleiding van een jaar, die bestond uit aaneengesloten modules. Deze modules zijn we los van elkaar, als een cursus, gaan aanbieden. Zo is het nu mogelijk dat je in je eigen tempo, de Leerweg ervaringsdeskundigheid van je eigen keuze kan samenstellen.

Voor iedereen
De Leerweg ervaringsdeskundigheid is laagdrempelig, gratis en ongeacht je vooropleiding toegankelijk. Je kunt er niet een officieel diploma mee behalen. Wel krijg je van elke cursus een certificaat. We zien vaak dat mensen door het volgen van de Leerweg ervaringsdeskundigheid zo krachtig zijn geworden dat ze weer een betaalde baan vinden.

Basis en verdieping
De basis is dat je ervaringskennis ontwikkelt en begrijpt hoe je die kan toepassen. Dat leer je in de Basis Leerweg ervaringsdeskundigheid.

Vervolgens maak je in de Verdieping Leerweg ervaringsdeskundigheid je de vaardigheden eigen die aansluiten bij de verschillende rollen van de ervaringsdeskundige.

Terug naar overzicht