Ervaringsdeskundige benadering

In deze cursus leer je hoe je als ervaringsdeskundige je ervaringskennis functioneel kan inzetten voor anderen.

Tijdens het herstel van een psychische aandoening of verslaving ontdek je nieuwe manieren om te leven met je kwetsbaarheid. Je hebt ervaren wat je herstel belemmert en bevordert.

Ervaringskennis
Door reflectie over deze ervaringen met anderen, ontwikkel je ervaringskennis. Je krijgt een beeld van wat goede voorwaarden zijn voor een herstelproces van een ander. Een ervaringsdeskundige heeft het vermogen om met zijn ervaringskennis voor een ander ruimte te maken voor herstel.

Ervaringsdeskundige worden
Je leert wat ervaringsdeskundigheid precies is en op welke manieren jij je ervaringskennis kunt gebruiken. Je krijgt informatie over vrijwilligerswerk als herstelondersteuner of cliëntondersteuner, voorlichter of gastspreker, als begeleider van zelfhulpgroepen, trainingen en cursussen, of als beleidsadviseur/ belangenbehartiger. Na het volgen van de cursus Ervaringsdeskundige benadering kun je je ervaringskennis inzetten als vrijwilliger bij De Hoofdzaak. De cursus Ervaringsdeskundige benadering bestaat uit zes bijeenkomsten.

Voortraject
Voordat je kunt beginnen aan de cursus Ervaringsdeskundige benadering moet je eerst de cursussen ‘Zicht op herstel’ en ‘Herstelverhaal schrijven’ hebben afgerond. Daarnaast gaan wij met je in gesprek om te kijken welke ideeën en mogelijkheden er zijn voor een eventueel vervolgtraject m.b.t. cursussen en vrijwilligersfunctie. Je kunt je aanmelden via de regio-coördinator.

Terug naar het overzicht