Zaanstreek-Waterland

Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigen (ZOED)

ZOED biedt onafhankelijke herstelondersteuning voor ouders met een kind die een psychische kwetsbaarheid heeft.

Wat doen onze ervaringsdeskundige?

Ouders kunnen behoefte hebben aan laagdrempelige herstelondersteuning van andere ouders. De ervaringsdeskundigen uit het ZOED team ondersteunen ouders met kinderen die een psychische kwetsbaarheid hebben. Dat doen zij op vrijwillige basis.

In de basistraining voor ervaringsdeskundigen hebben zij geleerd om hun eigen ervaringen en kennis om te zetten in kunde en deze in te zetten voor andere ouders. Dit doen zij door een luisterend oor te bieden, een voorbeeld te zijn en anderen te motiveren om aan hun eigen herstel te werken. Zij kunnen aansluiten bij gesprekken op school of met hulpverleners. Ook geven ervaringsdeskundige ouders voorlichtingen aan jeugdteams en/of wijkteams.

Welke kennis is er?

Binnen team ZOED is er onder andere kennis op het gebied van ASS, suïcidaliteit, verslaving, depressie, misbruik, AD(H)D, PTSS, overlijden van een ouder, scheiding, eetstoornis en uithuisplaatsing.

Hoe gaat dat in z’n werk?

Als je contact met ons opneemt, maakt de teamcoördinator een match met de juiste ouders. Dan volgt er een kennismakingsgesprek en als de match er inderdaad is, beslissen de ouders samen hoe zij de volgende afspraken inplannen.

Contactinformatie

Voor afspraken, aanvragen en informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van ZOED, Diane Meyer. Tel: 06-17309800 of vul het formulier in.

Klik hier om informatie te vragen

Aanmelden voor ZOED

  • Wij vragen je naam om je netjes aan te kunnen spreken.
  • We vragen de 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen bij onze subsidieverstrekkers.
  • Deze vragen wij om contact met je op te kunnen nemen.
  • Je krijgt een ontvangstbevestiging van je aanmelding.

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Zaanstad