Zaanstreek-Waterland

Zaanse Ouders Ervaringsdeskundigen (ZOED)

ZOED is een team van ouders die door wat zij hebben meegemaakt met hun kind of kinderen, ervaringskennis hebben verkregen binnen de jeugdzorg.

Wat doen onze teamleden?
Ouders van een kind of jongere met een psychische kwetsbaarheid – waardoor jeugdzorg noodzakelijk is – kunnen behoefte hebben aan laagdrempelige ondersteuning. De teamleden van ZOED geven herstelondersteuning aan ouders die contact willen met een ervaringsdeskundige ouder. Dat doen zij op vrijwillige basis.

Elk teamlid heeft een ervaringsgebied dat hij of zij kan inzetten om andere ouders in Zaanstad te ondersteunen bij het omgaan met de problematiek van hun kind(eren). Ervaringsdeskundige ouders zijn een luisterend oor en een persoonlijk meedenker. Zij kunnen aansluiten bij gesprekken op school of met hulpverleners. Ook geven ervaringsdeskundige ouders voorlichtingen aan jeugdteams en/of wijkteams.

De teamleden volgen eerst de ‘Basiscursus ervaringsdeskundige ouders’, zodat ze op de juiste manier hulp aan andere ouders kunnen bieden. Zij leren de eigen kracht en mogelijkheden van de hulpvragende ouder stimuleren.

Welke kennis is er?
Binnen team ZOED is er onder andere kennis op het gebied van: autisme, PDD-NOS, suïcidepoging, verslaving, depressie, misbruik, ADHD, PTSS, overlijden van een ouder, uithuisplaatsing.

Hoe gaat dat in z’n werk?
Ouders met een hulpvraag kunnen via de coördinator van ZOED, de sociale wijkteams of de jeugdteams van de gemeente in contact komen met een ervaringsdeskundige ouder. Na een kennismakingsgesprek volgt de koppeling aan ervaringsdeskundige ouder.

Contactinformatie
Voor afspraken, aanvragen en informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van ZOED: Diane Meyer.
Tel: 06 17309800 of vul het formulier in.

Klik hier om informatie te vragen

Aanmelden voor ZOED

  • Wij vragen je naam om je netjes aan te kunnen spreken.
  • We vragen de 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen bij onze subsidieverstrekkers.
  • Deze vragen wij om contact met je op te kunnen nemen.
  • Je krijgt een ontvangstbevestiging van je aanmelding.

Dit project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Zaanstad