Team Ervaringsdeskundigheid Dichtbij (TED)

Ervaringsdeskundige vrijwilligers verlenen herstelondersteuning. Een ervaringsdeskundige is iemand met ervaringskennis van een psychische kwetsbaarheid en van het herstelproces. Wil je werken aan je herstel met iemand die weet wat het is om zelf te werken aan herstel? Een ervaringsdeskundige heeft geleerd om je te ondersteunen en te begeleiden.

 

Team van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundige herstelondersteuners werken met elkaar samen in een plaatselijk Team van Ervaringsdeskundigen (TED). Als je je aanmeldt neemt de coördinator van het TED van jouw woonplaats contact met je op voor kennismaking.

Wij bieden kortdurende ondersteuning, maar ook voor langdurige begeleiding kunt je bij ons terecht.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

De ervaringsdeskundigen bieden ook cliëntondersteuning. Samen met een ervaringsdeskundige cliëntondersteuner kun je:

  • Uitzoeken wat je wensen en behoeften precies zijn.
  • De juiste informatie vinden over de hulp of zorg die bij je past.
  • Een aanvraag doen voor hulp of zorg.
  • Samen een persoonlijk plan opstellen.
  • Gesprekken voorbereiden, zoals een keukentafelgesprek van de Wmo.
  • Naar gesprekken gaan, bijvoorbeeld met de gemeente of een andere instantie.
  • De hulp of zorg die je al krijgt wijzigen of verlengen.
  • Kenbaar maken dat je het oneens bent met de hulp of ondersteuning die je krijgt.
  • Zelfhulpgroepen, herstelcursussen en herstelwerkplaatsen vinden.
  • Kiezen voor scholing tot ervaringsdeskundige.
TED Zaanstad
TED Alkmaar
TED Hoorn
TED Hollands Kroon
TED Den Helder