De Hoofdzaak in Noord-Holland

Themabijeenkomst juli: ‘Gender- en seksuele identiteit’

Op woensdag 5 juli 2023 is het thema van onze online themabijeenkomst ‘gender- en seksuele identiteit’.  

Je genderidentiteit is gebaseerd op je eigen gevoel: voel je je een man, vrouw, non-binair of nog iets anders. Je genderidentiteit kan anders zijn dan de sekse die je bij je geboorte meekreeg. Ook seksuele oriëntatie kent veel vormen, zoals tot uitdrukking komt in de term LHBTIQA+. Als je je genderidentiteit of je seksuele voorkeur ontdekt, kan dat verwarrend zijn. Zeker in een wereld waarin niet iedereen open staat voor al die verschillende identiteiten en voorkeuren. Het kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, angst en somberheid. Maar ook gevoelens van vrijheid, trots en zelfzekerheid. Een aantal gastsprekers zal vertellen over hun eigen ervaringen. 

De bijeenkomst is van 10.00 tot 11.30 via Teams. Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan hieronder op. 

Wij vragen je naam om de uitnodiging op naam te kunnen sturen.Je e-mailadres hebben we nodig om je de link voor de bijeenkomst te kunnen toesturen. We versturen enkele dagen voor de bijeenkomst tevens een herinnering.De 4 cijfers van je postcode zijn nodig om geanonimiseerde verantwoording te kunnen afleggen aan onze financiers.