De Hoofdzaak in Noord-Holland

Online themabijeenkomsten

Elke maand organiseert De Hoofdzaak een online themabijeenkomst. Steeds staat een ander thema centraal. Ervaringsdeskundige sprekers vertellen iets over hun eigen ervaringen met betrekking tot het thema van de maand. Daarbij is volop ruimte voor vragen van deelnemers en voor het delen van ieders ervaringen.

Het delen van hun ervaringsverhalen is om meerdere redenen waardevol. Deelnemers aan de bijeenkomsten die zelf te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid, kunnen herkenning vinden in de verhalen. Zij krijgen ook de gelegenheid om eigen ervaringen te delen. De sprekers vertellen niet alleen over hun worsteling, maar ook over hun herstel. Dit kan voor deelnemers aan de bijeenkomsten hoop en perspectief bieden, en misschien tips of motivatie om zelf ook stappen in te zetten in hun herstel.

Misschien heb je iemand in je directe omgeving met een psychische kwetsbaarheid, of werk je als professional met cliënten met psychische problemen. Ook dan kunnen de themabijeenkomsten interessant zijn! Het luisteren naar de ervaringsverhalen van de sprekers kan je inzichten geven, kan bijdragen aan begrip voor naasten en mogelijk ook handvatten bieden voor hoe je de ander kunt benaderen of ondersteunen.

Het programma voor 2021
4-2-2021  De impact van corona op de psychische gezondheid
4-3-2021  Corona en verslavingsgedrag 
1-4-2021  Hokjes en etiketjes: hoe komen we er vanaf?
6-5-2021  Eenzaamheid  
3-6-2021  Autisme en volwassen worden
1-7-2021  Burn-out 
5-8-2021  Seksuele- en genderidentiteit
2-9-2021  De overgang 
7-10-2021  Na de diagnose kanker 
4-11-2021  Naasten van iemand met een psychische kwetsbaarheid 
2-12-2021  Winterdepressie 

(onder voorbehoud)

De themabijeenkomsten vinden plaats op de eerste donderdag van elke maand, van 12.00-13.30. De bijeenkomsten vinden plaats in Teams.

Houd onze nieuwsberichten in de gaten, we plaatsen hier maandelijks meer informatie over de eerstvolgende bijeenkomst. Daarbij vind je ook het aanmeldformulier.