De Kop van Noord-HollandWest-FrieslandZaanstreek-Waterland

Gezocht consulent crisiskaart

Heb jij ervaringskennis op gebied van psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek, en wil je je als vrijwilliger inzetten en je ontwikkelen tot consulent Crisiskaart?

Wij zijn op zoek naar mensen met ervaringskennis op gebied van psychische aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek, die zich als vrijwilliger voor dit project willen inzetten en zich willen ontwikkelen tot consulent Crisiskaart.

Wat is een Crisiskaart?

De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat past in een portemonnee. Hierop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen of laten als iemand in crisis is. Wie kunnen ze bellen? Welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen? Dit geeft houvast voor de kaarthouder en voor de mensen die helpen. De Crisiskaart is de samenvatting van een crisisplan, dat wordt opgesteld op het moment dat iemand helder voor ogen heeft wat er moet gebeuren op het moment dat hij/zij in een (psychische) crisis raakt. Het opstellen van een Crisiskaart doet de kaarthouder samen met een consulent Crisiskaart.

Meer informatie over de crisiskaart vind je hier;

Interesse in deze functie?

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Neem dan contact op met

Voor regio Kop van Noord-Holland: Frances Mollee

Voor regio West-Friesland: Jeanet Hoiting

Voor regio Zaanstreek-Waterland: Leo de Roos

Voor regio Noord-Kennemerland: Piet Aay