Informatie en advies vragen

De Hoofdzaak geeft informatie en advies. Je kunt bij De Hoofdzaak terecht met je vragen.

Heb je een vraag over:

  • Patiëntenrechten
  • De Geestelijke Gezondheidszorg
  • De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg, de Jeugdwet of de Participatiewet?
  • Bezwaar-, beroeps- of klachtprocedures?

Of ervaar je een probleem met een zorgaanbieder, verzekeraar of gemeente?

Voor informatie en advies kun je contact opnemen met:
Tel: 072 51 433 80

Klik hier om informatie of advies te vragen