Herstel en Ervaringsdeskundigheid

Iedereen is welkomDe Herstel Werkplaatsen

In navolging van Herstel Werkplaatsen Enkhuizen en Heiloo is er sinds 4 september 2014 ook de Herstel Werkplaats Hoorn in samenwerking met GGZ NHN en Baanbreker geopend.
Schagen  en Den Helder hebben ook Herstelwerkplaatsen

Wat is een Herstel Werkplaats?
Een Herstel Werkplaats is een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid samen komen om te werken aan hun Herstel.  Een plek voor, door en met mensen met een psychiatrische achtergrond en ervaringskennis.  Een plek die kwetsbare mensen nieuw perspectief biedt, door middel van ruimte, ontmoeting, het verstrekken van informatie en ontwikkelingsmogelijkheden.

De drie speerpunten van de Herstel Werkplaats zijn:
1.    Het delen van Herstelverhalen
2.    Het aanbieden van cursussen en lotgenotengroepen
3.    Informatievoorziening

En wat is Herstel?
Je kunt het vergelijken met een reis voor het leven, die je aangaat op eigen kracht en in samenwerking met mensen die jou hier in kunnen ondersteunen. Je gaat op zoek naar een weg die jou op “betere” plekken in het leven kan brengen, en waar je leert om op de verschillende tussenstations die je aandoet, in staat bent om voor jezelf de juiste richting te kiezen, om verder te reizen.
Herstellen gaat om het gevoel te krijgen, dat je in staat bent keuzes voor jezelf te maken, je veilig kan voelen en vertrouwen kan hebben in het onbekende. Herstel is het geloof en de hoop kunnen hervinden, die je al lange tijd kwijt kan zijn, over het feit dat deze reis bestaat. Ook jij mag en kan deze weg gaan bewandelen. Herstel is voor ieder persoon een uniek proces, met verschillende uitkomsten, een proces dat hij of zij grotendeels zelf moet doen, maar niet alleen.

Behandeling en Herstel kunnen samen door één deur!
Beide zijn het processen met hun eigen karakter, die ieder hun eigen tools, klimaat en expertise nodig hebben om goed te kunnen worden ingezet. Behandeling kan gezien worden als ‘een stukje gereedschap dat ingezet kan worden binnen het herstel’. Vaak neemt behandeling hierin wel een belangrijke plaats in, maar dat hoeft zeker niet altijd leidend te zijn. In ieder geval verdient elk stukje gereedschap, dat gebruikt kan worden binnen het herstel, de benodigde aandacht en is minstens zo belangrijk.

Wat willen we bereiken met de Herstelverhalen?
Wanneer je worstelt met gevoelens als; onzekerheid, depressie, woede, angst en wanhoop, bestaat er een kans dat de kernbegrippen van Herstel je even ontgaan. Waar is de hoop, het vertrouwen, de steun en hoe kom je op voor jezelf, je dromen en toekomst? Hoe pakken anderen dit aan en wat kan jij uit deze gedeelde ervaringen meenemen, in jouw eigen weg van Herstel?
 
We merken door de openheid in deze verhalen, en de mooie reacties hierop, dat er hoop en vertrouwen wordt doorgegeven, dat Herstel wel degelijk mogelijk is! Door ervaringen te delen creëren we een ketting reactie. “Wat jij kan, kan ik ook!”

Herstel Werkplaats Hoorn
Gevestigd bij RCO De Hoofdzaak
Wilhelminalaan 2
1623 MA Hoorn
T: 0229 - 24 90 40
E: herstelwerkplaats-hoorn@rcodehoofdzaak.org

Contactpersonen:
Nanette Waterhout n.waterhout@ggz-nhn.nl
Sandra Hogenhout  s.hogenhout@rcodehoofdzaak.org

Open sinds 11 september 2014 op donderdag van 14.00 tot 16.00
Herstelverhaal iedere eerste donderdag van de maand van 16.00 tot 17.30 met soep na!


Er zijn ook  Herstelwerkplaatsen in:

Herstel Werkplaats Enkhuizen
Gevestigd in Participatiecentrum De Baanbreker
Harpstraat 3-5
1601 GN Enkhuizen
Telefoon 0228 – 31 74 16
www.baanbrekerenkhuizen.nl

Contactpersoon: 
Annemiek Botman a.botman@ggz-nhn.nl
Open op maandag van 13.00 tot 15.00 met een inloop van 13.00 tot 14.00
Herstelverhaal iedere eerste dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.00

Herstel Werkplaats Heiloo
Gevestigd in het Activiteiten Centrum van GGZ NHN
Bullaan 2
1851 VV Heiloo

Contactpersoon:
Karolien van Heerwaarden k.vanheerwaarden@ggz-nhn.nl
Open op dinsdag en woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00
Herstelverhaal om inspiratie op te doen: elke eerste dinsdag van de maand, 19.00  koffie en 19.30 uur start van het verhaal

Herstel Werkplaats Den Helder
Gevestigd in het AC Den Helder
Weststraat 71/73
1781BW Den Helder
Tel 0223-613019

Contactpersonen:
Jacqueline Gebe (0613045206), Björn Kuiper (0623545489)
of met Steef Stuurwold (0610161145). 
Ook kunt u e-mailen met de Herstelwerkplaats via: Herstelwerkplaats-DH@ggz-nhn.nl
Open op maan-,dins-woens en donderdag van 9.30 tot 16.00

Herstelwerkplaats Schagen
Gevestigd in het AC Schagen
Hofstraat 54
1742JN Schagen
Tel:0224-217296

Contactpersonen:
Jacqueline Gebe (0613045206) j.gebe@ggz-nhn.nl
Niek Pijnaker (0620468232) n.pijnaker@ggz-nhn.nl
Open op maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 16.00

 

De Herstelwerkplaats is ook te vinden op
logo facebook