Team van Ervaringsdeskundigen Den Helder

De Kop van Noord-Holland

Het team van ervaringsdeskundigen is in 2017 als project ontwikkeld voor de wijk de Visbuurt. Tegenwoordig is het uitgebreid naar bijna alle wijken van Den Helder.

Het project is gericht op de opvang van mensen met een psychische kwetsbaarheid en het bevorderen van sociale cohesie in wijken. De ervaringsdeskundigen werken gebiedsgericht en outreachend.

Wat doen wij?
Ieder teamlid wil zijn ervaringsdeskundigheid graag inzetten om jou te ondersteunen bij je herstel van ene psychische kwetsbaarheid.

Bovendien organiseren wij activiteiten in wijken die tot doel hebben het onderling contact, de samenhang en de acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten.

Contactgegevens
Frances Mollee, coördinator Den Helder
Tel: 06-22613235

Klik hier om informatie te vragen

Aanmelden voor TED Den Helder