Lotgenoten- en zelfhulpgroepen

Noord-Kennemerland

Bij de Hoofdzaak organiseert diverse lotgenoten-  en zelfhulpgroepen op verschillende locaties.

Zelfhulpgroep Depressie
De Hoofdzaak organiseert sinds 2009 in Alkmaar een zelfhulpgroep voor mensen met klachten van depressieve aard. Het gaat om een actieve vorm van lotgenotencontact. De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen, die zelf een depressie hebben doorgemaakt. Op dit moment zijn er twee zelfhulpgroepen “Depressie” actief.

Herstel
Onder het motto “herkennen en herstellen”, stimuleren mensen elkaar tot een houding waarmee ze klachten kunnen verminderen en vaardigheden vergroten. Zij hoeven de weg van persoonlijke groei of herstel niet meer alleen af te leggen. Deelnemers bepalen zelf het tempo en karakter van de bijna op maat gesneden bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst komen onderwerpen aan de orde die de deelnemers aanspreken of zelf aandragen. Het gaat vooral over verbeteren van de kwaliteit van je leven. Over ontdekken wat je waardevol vindt in je leven en je de kracht geeft om persoonlijk te groeien of te herstellen.

Bijeenkomsten
De deelnemers komen eens per twee weken op donderdag bij elkaar, van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Het gaat om bijeenkomsten waar uitwisseling, ervaringen, steun, hoop, stimulans, persoonlijke groei of herstel centraal staan. De bijeenkomsten zijn heel praktisch gericht op het voorkomen of verminderen van klachten, opwaarderen van het zelfbeeld en vergroten van vaardigheden. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. De locatie is van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH in Alkmaar

Meer weten of aanmelden
Mocht je vragen hebben of je aan willen melden, neem dan contact op via 072-5143380 of stuur een e-mail.

Zelfhulpgroep Bipolaire stoornis
Mensen met klachten van bipolaire aard worden door mensen uit hun directe omgeving vaak als niet- makkelijk ervaren. Ze worden soms onder- en soms overschat. Het moeilijkst hebben mensen met een bipolaire stoornis het zélf. Ze moeten er werkelijk mee leren leven en dat valt niet altijd mee. Bij De Hoofdzaak is er een zelfhulpgroep bipolaire stoornis actief. De groep is een twee wekelijkse zelfhulpgroep voor mensen met een bipolaire stoornis ofwel een Manisch Depressieve stoornis. Er wordt gekeken naar moeilijkheden die we in het dagelijks leven tegenkomen en mogelijkheden om deze problemen te kunnen hanteren. We hoeven de weg naar acceptatie niet meer alleen af te leggen. De bijeenkomst wordt begeleid door ervaringsdeskundige(n), die zelf ruime ervaring heeft met deze stoornis.

Herstel
Met het motto ‘herkennen en erkennen’ stimuleren mensen elkaar om alternatief gedrag te ontwikkelen waarmee ze klachten kunnen verminderen en soms zelfs voorkomen. Deelnemers bepalen zelf de onderwerpen van gesprek. Zo wordt het karakter van de bijeenkomst op maat gesneden. De deelnemers steunen elkaar aan de hand van onder andere de volgende onderwerpen: informatie, meedenken, een klankbord zijn bij het toetsen van gedachten, aanmoediging bij het leren van praktische vaardigheden, advies geven, doorleefde kennis en vertrouwen hebben in jezelf en anderen.

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn voor en door mensen met manisch depressieve kenmerken en zijn praktisch gericht op het voorkomen of verminderen van klachten. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag, 1x per 2 weken, van 13.30 uur tot 15.30 uur. Een verwijzing of indicatie is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. De locatie is: Wijkcentrum Daalmeer, Johanna Naberstraat 77B, 1827 LB Alkmaar.

Tijdens elke bijeenkomst komen onderwerpen aan de orde die de deelnemers aanspreken of zelf aandragen. Het doel is om de kwaliteit van leven, met een bi-polaire stoornis, te vergroten.

Meer weten of aanmelden
Mocht je vragen hebben of je aan willen melden neem dan contact op via 072-5143380 of stuur een mail.

Zelfhulpgroep  DIS / PTSS
Deze zelfhulp/lotgenotengroep is voor mensen die zich herkennen in de kenmerken van DIS en PTSS. De bijeenkomst wordt begeleid door ervaringsdeskundige(n), die zelf ruime ervaring heeft met deze stoornis.

Herstel
Met het motto “In je kracht!”, stimuleren mensen elkáár tot gedrag waarmee ze klachten kunnen verminderen of voorkomen en valkuilen kunnen herkennen en omzeilen.
Zij hoeven de weg naar herstel niet meer alleen af te leggen. Deelnemers bepalen zelf het tempo en karakter van de bijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst komen thema’s aan de orde, die door de deelnemers worden aangedragen.

Door op creatieve wijze vorm te geven aan de thema’s die worden behandeld kun je als deelnemer je inzichten, innerlijke kracht, kwaliteiten, zelfredzaamheid e.d. onderzoeken, vergroten en verdiepen. Dit kan zeker bijdragen aan( nog meer) herstel en (nog meer) acceptatie van jezelf. Door te mogen en kunnen bespreken wat je bezig houdt, doorbreken we de taboes die op deze diagnoses rusten. Vertrouwen wekken en je bijstaan, omdat je bij hen kwetsbaar kan zijn en aan een stevige basis kan werken, vormen de basis van de zelfhulpgroep. Tijdens de bijeenkomsten kun je het volgende verwachten: informatie, meedenken, een klankbord zijn bij het toetsen van gedachten, aanmoediging bij het leren van praktische vaardigheden, advies geven, doorleefde kennis en vertrouwen hebben in jezelf en anderen.

Bijeenkomsten:
Het gaat om bijeenkomsten voor mensen die bovengenoemde herkennen/ erkennen.
Ontmoetingen waar aan de hand van thema’s, uitwisseling, begrip, herkenning, ervaringen, tips, steun, stimulans en herstel, centraal staan. Er zijn op dit moment twee groepen actief.
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag, 1 x per 2 weken, van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Een verwijzing of indicatie is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. De locatie is: Maerlantstraat 8-10, 1813 BH in Alkmaar.

Informatie en aanmelding
Je kunt jezelf opgeven via email of via telefoonnummer 072-5143380