Directeur / bestuurder

De Hoofdzaak in Noord-Holland

Wij zoeken een directeur / bestuurder voor RCO De Hoofdzaak

De organisatie

Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak is een in Noord-Holland werkzame regionale belangenorganisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. De Hoofdzaak richt zich op ondersteuning bij herstel en participatie, re-integratiebegeleiding, het versterken van mensen met een psychische kwetsbaarheid en belangenbehartiging van en voor deze mensen.

De functie

De directeur is onder toezicht van de Raad van Toezicht belast met het besturen van De Hoofdzaak. De belangrijkste taken zijn:

 • Het er op toezien dat de doelstellingen van de organisatie vorm krijgen in een strategisch plan maar vervolgens ook de weg weten te vinden naar concretisering in de vorm van projectplannen en de uitvoering van deze plannen. Hiertoe hoort ook het op innovatieve wijze vertalen van inzichten rondom herstel en participatie naar activiteiten voor de doelgroep.
 • Leidinggeven aan de organisatie. De directeur richt zich op coaching en begeleiding van de stafmedewerkers en de coördinatoren van de regio’s.
 • Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van De Hoofdzaak. Nu De Hoofdzaak in de regio goed op de kaart staat, is het zaak de bedrijfsvoering te optimaliseren.
 • Het onderhouden van een sterke relatie met gemeenten en overige relevante partijen in het werkgebied, zodanig dat enerzijds de belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid op een juiste wijze worden vertegenwoordigd en anderzijds dat projecten gericht op ondersteuning van herstel en participatie worden binnen gehaald.
 • Het onderhouden van contacten met andere regionale cliëntenorganisaties en stimuleren van verdere samenwerking en uitwisseling.

Functie-eisen

Wij zoeken iemand die

 • Een duidelijke visie heeft op geestelijke gezondheid en welzijn en dit concreet kan vertalen naar uitvoerbare plannen voor een regionale belangenorganisatie als De Hoofdzaak.
 • Minimaal 4 jaar ervaring heeft in een eindverantwoordelijke leidinggevende functie met de nadruk op coaching en inspireren.
 • Een WO denk- en werkniveau heeft.
 • Empathie en betrokkenheid kan combineren met zakelijkheid en inspirerend leiderschap.
 • Ruime kennis van en ervaring met bedrijfsvoering waarvan met name op financieel-administratief gebied.
 • De kracht van ervaringsdeskundigheid onderkent en kan versterken.
 • Ruime ervaring heeft met het verwerven van opdrachten in het sociaal domein alsmede in het onderhouden van relaties met (potentiële) opdrachtgevers.
 • Van nature een netwerker is

Wat bieden wij

 • Een professionele en informele organisatie, waar medewerkers werken met hart voor de doelstellingen, grotendeels op basis van vrijwilligheid.
 • Een functie voor 24-28 uur per week.
 • Inschaling in CAO GGZ, schaal 65.
 • Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van een jaar. Bij positieve evaluatie en gebleken geschiktheid wordt de aanstelling omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Mathijssen, 06-51979991 of Addy Pruijssers 06-14818671 beiden lid van de Raad van Toezicht.

Solliciteren

Uw sollicitatie voorzien van curriculum vitae dient uiterlijk 19 juni in ons bezit te zijn. U kunt uw sollicitatie en cv sturen naar administratie@rcodehoofdzaak.org.

Er zijn sollicitatiegesprekken gepland op 3 en 10 juli.