Directeur

De Hoofdzaak zoekt een betrokken en zakelijke directeur

De organisatie

De Hoofdzaak is de regionale cliënten belangenorganisatie door en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland.

De Hoofdzaak richt zich op ondersteuning bij herstel en participatie, re-integratiebegeleiding, het versterken van mensen en op belangenbehartiging. Bij De Hoofdzaak werken 21 betaalde en 120 onbetaalde medewerkers. Medewerkers zijn bij voorkeur ervaringsdeskundige op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en/of verslavingszorg. Staf en directie zijn gevestigd in Alkmaar. De directeur rapporteert aan de Raad van Toezicht. Er is een personeelsvertegenwoordiging die om advies gevraagd kan worden.

De functie

De directeur is belast met het besturen van De Hoofdzaak. De belangrijkste taken zijn:

 • Erop toezien dat de doelstellingen van de organisatie vorm krijgen in een strategisch plan en de concretisering daarvan in projectplannen. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het maken van de projectplannen en de uitvoering ervan. De directeur coacht en begeleidt de stafmedewerkers en de coördinatoren van de regio’s. Leidinggeven is maatwerk met als uitgangspunt dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk gedelegeerd worden en mensen tegelijk daarbij naar behoefte steun krijgen.
 • Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Nu De Hoofdzaak in de regio’s goed op de kaart staat, is het zaak de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hierbij moet gedacht worden aan de financiële- en projectadministratie en de verantwoording naar de subsidieverstrekkers. Deze optimalisering dient in balans te blijven met de gewenste ondersteuning van de medewerkers en vrijwilligers.
 • Het onderhouden van een netwerk in het sociaal domein van het werkgebied, zodanig dat enerzijds de belangen van mensen met een psychische kwetsbaarheid op een juiste wijze worden vertegenwoordigd en anderzijds dat projecten gericht op ondersteuning van herstel en participatie worden verworven.
 • De directeur onderhoudt contact met andere regionale cliëntenorganisaties en stimuleert verdere samenwerking en uitwisseling. Hij/zij draagt bij aan de ontwikkeling van een landelijke brancheorganisatie.

Functie-eisen

Wij zoeken iemand die

 • De natuurlijke leider van De Hoofdzaak kan zijn
 • Een WO denk- en werkniveau heeft
 • Een duidelijke visie heeft op de geestelijke gezondheidszorg en dit concreet kan vertalen naar uitvoerbare plannen voor een regionale cliëntenorganisatie als De Hoofdzaak
 • Minimaal 6 jaar ervaring heeft in een eindverantwoordelijke leidinggevende functie met de nadruk op coaching en inspireren
 • Empathie en betrokkenheid kan combineren met zakelijkheid
 • Kennis en ervaring met bedrijfsvoering
 • De kracht van ervaringsdeskundigheid onderkent en kan versterken
 • Ruime ervaring heeft met het verwerven van opdrachten in het sociaal domein alsmede in het onderhouden van relaties met (potentiële) opdrachtgevers
 • Van nature een netwerker is.

Wat bieden wij

 • Een dynamisch en uitdagende werkomgeving
 • Een functie voor 24-28 uur per week
 • Inschaling in CAO GGZ, schaal 65
 • Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van een jaar. Bij positieve evaluatie en gebleken geschiktheid wordt de aanstelling omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Mathijssen: 06-51979991 of Wim van Veen: 06-85257466 beiden lid van de raad van Toezicht.

Solliciteren

Uw sollicitatie voorzien van curriculum vitae dient uiterlijk 7 februari in ons bezit te zijn. U kunt uw sollicitatie voorzien van een curriculum vitae sturen naar administratie@rcodehoofdzaak.org of naar RCO de Hoofdzaak, Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar t.a.v. Marieke During.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 24 februari en 2 maart.