Herstel en Ervaringsdeskundigheid

Vriendschap in beweging

bloem

Is een inspirerende cursus voor mensen die zich (weer) een weg willen banen naar vriendschap. Steeds meer mensen ervaren in deze tijd gevoelens van afzondering en eenzaamheid. Dit geldt voor veel ouderen en voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het arbeidsproces en  het gaat des te meer op voor cliënten  die te maken hebben met ernstige psychische klachten.

RCO De Hoofdzaak heeft voor deze mensen de cursus “Vriendschap in Beweging” ontwikkeld.
Het is een laagdrempelige cursus waarin de cursisten zich gaan bezighouden met het beeld dat zij hebben van vriendschappen.

Door bewust na te denken over dit onderwerp worden er handvatten aangereikt  waarin je doeltreffender en zelfbewuster je eigen rol als vriend of vriendin kan innemen. Je leert genuanceerder kijken naar menselijke relaties en inventariseren in je huidige sociale contacten. Door de cursus te volgen wordt je  bewust wat je zelf als vriend of vriendin kan en wil bijdragen aan een  relatie.

Het is een cursus voor mensen die er zin in hebben om hun vaardigheden voor het aangaan van vriendschappen te vergroten.
Waar bewustwording het doel is, worden luchtigheid speelsheid en creativiteit als middel ingezet om de cursisten te inspireren.
Als cursist zal je worden aangespoord bevredigender menselijke relaties aan te gaan en bestaande contacten te verdiepen of uit te bouwen.

In cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:                             

- gezamenlijk gemaakte afspraken over hoe met elkaar om te gaan in de groep
- Wat verstaat de cursist onder vriendschap en wanneer is het een relatie?
- Inventarisatie van voor en nadelen van alleen zijn en van vriendschap.
- Afstemming tussen persoonlijke verwachtingen en doelstellingen van deze cursus.
- Onderzoeken van wat de cursist als individu nodig heeft om het leven naar tevredenheid te kunnen invullen
-  Onderzoeken wat de cursist zelf nodig heeft om  een vriendschap te kunnen aangaan.
- Onderkennen en verwoorden van de oorzaken waarom vriendschappen tot nu toe onvoldoende uit de verf kwamen.
- Nadenken over hoe men vriendschappen kan sluiten.
- Bewustwording van criteria waaraan vriendschap voor de cursist moet voldoen en wat hij of zij hierin te bieden heeft.
- Verkennen van eigen grenzen binnen vriendschap.
- Een creatieve symbolische afronding om een nieuwe of hernieuwde start te maken.


Praktisch:
De cursus bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur.
De cursus wordt begeleid door twee ervaringsdeskundige medewerkers.
Bij  8 deelnemers gaat de cursus  van start.
Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Voorafgaand aan de cursus word je uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst.
Aan het einde van de cursus is er voor de deelnemers die 80% aanwezig zijn geweest een certificering.

Je kunt je opgeven via de volgende mailadressen:

Omgeving Alkmaar:    vib-alkmaar@rcodehoofdzaak.org
Omgeving Hoorn:  www.durfteparticiperen.nl  de cursus wordt hier op maandagen van 10-12 gegeven
Omgeving Den Helder:  vib-denhelder@rcodehoofdzaak.org

Voor een vlotte verwerking is het prettig als je bij aanmelding  je naam, adres, postcode en  telefoonnummer doorgeeft.
Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding.