Voorlichting

De Hoofdzaak organiseert op verzoek voorlichtingsbijeenkomsten over de (psycho)sociale en maatschappelijke gevolgen van het hebben van psychische aandoeningen. Tijdens de voorlichtingen worden psychische aandoeningen en de gevolgen bespreekbaar gemaakt.

Het vergroten van kennis rond thema’s als de invloed van stigmatisering, verslaving, sociale terugtrekking en sociaal isolement, eenzaamheid, zelfverwaarlozing en de gevolgen ervan voor maatschappelijke deelname.

Voor gastlessen op scholen, voorlichting aan sociale wijkteams of gebiedsteams, voor welzijnswerkers, buurtbewoners of andere geïnteresseerden.

 

Klik hier als je contact wilt over voorlichtingen