De Hoofdzaak in Noord-Holland

Ondersteuning van cliëntenraden

De Hoofdzaak biedt cliëntenraden professionele coaching en/of ondersteuning bij de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018).

De WMCZ is ingevoerd in 1996, en gewijzigd in 2020. Het doel van de WMCZ is om cliënten van zorginstellingen medezeggenschap te geven bij besluiten die cliënten kunnen raken.

Het is belangrijk dat mensen zelf meepraten over hun zorg.

Als je inspraak wilt, kun je lid worden van een cliëntenraad. In een cliëntenraad praat je mee over de kwaliteit van de zorg. In de WMCZ 2018 staat bij welke onderwerpen een raad adviesrecht en instemmingsrecht heeft. Cliëntenraden kunnen bestaan uit cliënten, ex- cliënten en naastbetrokkenen.

Binnen de cliëntenraad wordt gesproken over alle zaken die voor cliënten – en soms ook voor familie en naastbetrokkenen – belangrijk zijn, en over onderwerpen die er écht toe doen. Hierdoor kun je soms dingen veranderen.

Voor wie?

Iedere zorginstelling heeft het recht om een medezeggenschapsraad te vormen. De onafhankelijke ondersteuners van De Hoofdzaak kunnen hierbij adviseren, en helpen bij het vormgeven van medezeggenschap.

Onze ondersteuners

De Hoofdzaak levert ondersteuners aan de Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) van GGZ Noord-Holland Noord, en aan de Medezeggenschapsraad van dnoDOEN.

Onze ondersteuners zijn niet in dienst van de instelling en daardoor onafhankelijk. Zij ondersteunen de raadsleden doelgericht op verschillende manieren vanuit cliënten- en familieperspectief. Zo kunnen de raadsleden zich optimaal inzetten voor de medezeggenschap.

Op dit moment zijn er bij De Hoofdzaak vijf ondersteuners werkzaam:

Eke Teekens, Inge Somsen , Marianne Vijgenboom, Marieke Willems en Metsie Brasz.

Vragen en informatie

Heb je belangstelling om mee te doen aan een cliëntenraad, of ben je op zoek naar een ondersteuner voor je cliëntenraad, of wilt je zelf een medezeggenschapsraad opzetten voor je instelling? Voor vragen en/of informatie kunt je je wenden tot Wim van Veen, directeur-bestuurder van De Hoofdzaak.

Via telefoonnummer 072-5143380 of via onderstaande button

Meer informatie