Ondersteuning van cliëntenraden

De Hoofdzaak biedt cliëntenraden professionele coaching/ondersteuning bij de uitvoering van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-instellingen).

De WMCZ (sinds 1996) is ingevoerd opdat cliënten van een zorginstelling invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de zorginstelling. Het is belangrijk dat mensen zelf meepraten over hun zorg.  Wil je inspraak? Dit kan in een cliëntenraad.

In een cliëntenraad denk en praat je mee over de kwaliteit van de zorg. In de WMZC ligt vast waarin de raad (verzwaard) adviesrecht heeft.  De cliëntenraden bestaat uit cliënten, ex-cliënten en naastbetrokkenen. Binnen de cliëntenraad wordt gepraat over alle zaken die voor cliënten, en soms ook voor familie – naastbetrokkenen belangrijk zijn. In een Medezeggenschapsraad praat je over onderwerpen die er écht toe doen. Hierdoor kun je soms dingen veranderen.

Voor wie?

Iedere Zorginstelling heeft recht om een Medezeggenschapsraad te vormen. Zo’n raad wordt ondersteund door een deskundige ondersteuner, die de raad met raad en daad terzijde staat. Zij ondersteunen om de medezeggenschap vorm te geven.
De ondersteuners van De Hoofdzaak zijn onafhankelijk.

De Hoofdzaak heeft ervaring met de volgende doelgroepen:

  • – Kortdurende Psychiatrie, (klinieken, stemmingsklachten, PTSS enz.)
  • – Ouderen Psychiatrie
  • – Forensische Psychiatrie
  • – Autisme (Autisme Spectrum problematiek)
  • – Langdurende psychiatrie
  • – Daklozen zorg
  • – Verslavingszorg
  • – Kinder- en jeugd Psychiatrie

Waar doen we dat?

De Hoofdzaak levert Ondersteuners aan de Cliënten en Familie Medezeggenschap (CFM-raad)  van de GGZ-NHN. De Raadsleden ontvangen zo begeleiding en advies.

Ook de medezeggenschapsraad van dnoDoen krijgt vanuit De Hoofdzaak een ondersteuner voor begeleiding en advies van de Raadsleden van de cliëntenraad van dnoDoen.

Het voordeel van een ondersteuner die niet in dienst is van de zorginstelling is dat de ondersteuner onafhankelijk geplaatst is en daardoor onbevangen mee kan denken over een zo goed mogelijke hulpverlening vanuit cliënten- en familieperspectief.

Op dit moment werken er bij De Hoofdzaak 3 coaches/ondersteuners:

Voor de CFM raad: Paula Koekkoek, Inge Somsen, Metsie Brasz

Voor de cliëntenraad DNODoen: vacature

Meer weten?

Misschien zoekt u bij de De Hoofdzaak een ondersteuner voor de cliëntenraad van uw zorginstelling of wilt u een Medezeggenschapsraad opzetten in uw zorginstelling?

Voor vragen of informatie met betrekking tot de functie ondersteuner of het inhuren van een ondersteuner voor een raad in Noord-Holland:

Klik hier om informatie te vragen