Beleidsadvisering

Bij de Hoofdzaak hebben ervaringsdeskundigen expertise op diverse beleidsterreinen en zij denken graag mee vanuit het cliëntenperspectief.

 

Of het nu de jongeren van JEZ in Zaanstad of van de AED in Alkmaar zijn die mee denken over de jeugdhulp. Of ervaringsdeskundigen die meedenken over de lokale of regionale aanpak van mensen met verward gedrag of de decentralisatie van Beschermd Wonen?

Wilt u als gemeente weten waar mensen met een psychische kwetsbaarheid in uw gemeente behoefte aan hebben?

De Hoofdzaak organiseert op verzoek cliëntenpanels op thema onderwerpen. Onze ervaringsdeskundigen schuiven aan bij overleggen of bijeenkomsten. Bent u op zoek naar iemand die vanuit zijn/haar ervaring een krachtig herstelverhaal presenteert?

Kortom, heeft u als gemeente behoefte aan meedenkers? Neem dan contact met ons op!

Stuur een mail
Terug naar het overzicht