Belangenbehartiging

Belangenbehartiging - het strategisch inzetten van je ervaringskennis - kun je doen door: informeren en adviseren, voorlichtingen geven, cliëntenraden ondersteunen en beleid beïnvloeden.