Begeleiden van groepen

De cursus is bedoeld voor ervaringsdeskundigen die herstelgerichte groepen, lotgenotengroepen, zelfhulpgroepen of cursussen (gaan) begeleiden. Voor deelname is het niet nodig om al ervaring als groepsbegeleider te hebben. Bij voorkeur heb je wel de Basis Leerweg ervaringsdeskundigheid gevolgd.

Als begeleider van een herstelgerichte groep maak je een veilige leeromgeving mogelijk waarin de deelnemers kunnen werken aan hun herstel. De cursus vertrekt vanuit de methode ‘Geweldloze communicatie’ en behandelt de volgende onderwerpen:

Herstelgericht communiceren

 • Luisteren vanuit presentie en aandacht
 • Oordelen herkennen en voorkomen
 • Bewust worden van eigen oordelen en allergieën
 • Gevoelens herkennen en benoemen
 • Omgaan met heftige emoties
 • Behoeften herkennen en benoemen
 • Empathisch luisteren
 • Omgaan met dilemma’s
 • Verzoeken doen
 • Feedback geven
 • Omgaan met weerstand, kritiek en conflict
 • Stimuleren van eigen regie en verantwoordelijkheid

Voorbereiden en begeleiden van groepsbijeenkomsten

 • Voorbereiden van bijeenkomsten
 • Omgaan met structuur en tijd
 • Een verhaal houden met ruimte voor interactie
 • Groepsgesprekken begeleiden
 • Aandacht en ruimte verdelen onder de deelnemers
 • Inspelen op signalen uit de groep
 • Evalueren van bijeenkomsten
 • Samen een groep begeleiden

Praktische informatie:
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van elk 3 uur. Aan de cursus kunnen maximaal tien mensen meedoen.

Let op: aan deze cursus kun je alleen deelnemen als je vrijwilliger/medewerker bent van onze organisatie. Je kunt je aanmelden via je regiocoördinator.

Terug naar het overzicht