ANBI

De Hoofdzaak staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Een ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen, zoals:

  •  Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang;
  •  Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen;
  •  Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Zie voor meer informatie de internetsite van de Belastingdienst.

Wilt u ons steunen?

Maak dan uw gift over op IBAN: NL85ABNA0617211485 t.n.v RCO De Hoofdzaak te Alkmaar

ANBI gegevens:

Stichting Regionale Cliënten Organisatie De Hoofdzaak

Kamer van Koophandel: 37131069

RSIN / fiscaal nummer: 817629580

Directeur/bestuurder: Mart Stel

Postadres: van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar

Telefoonnummer: 072- 514 33 80

Beloningsbeleid: conform CAO Geestelijke Gezondheidszorg (volgens de statuten stelt de Raad van Toezicht het salaris vast en regelt de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden)

Beleid

Samenvatting beleidsplan

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Financiële gegevens

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019