Welkom bij

RCO De Hoofdzaak

Overzicht aanbod voor Scholen

Onderstaand de onderzoeken die door ons uitgevoerd zijn:

2011 Onderzoek cliëntwaardering van de dienstverlening van DNO
2011 Cliëntenthermometer divisie Langdurende Psychiatrie van GGZ NHN
2010 Onderzoek naar de behoefte aan mentorschap bij GGZ cliënten in Noord Holland Noord
2010 Cliëntenthermometer divisie Langdurende Psychiatrie van GGZ NHN
2009 Kwalitatief onderzoek naar de verschillen tussen drie klinieken van GGZ-NHN
2008 Kwaliteitsonderzoek Triversum
2007 Kwalitatief onderzoek naar de zorg binnen beschermde woonvormen en verblijfsafdelingen van GGZ-NHN
2006 Kwalitatief onderzoek naar de zorg binnen GGZ Centrum West Friesland

 

In 2012 hebben wij de volgende gastlessen, lezingen en workshops verzorgd:

 26-jan Voorlichting aan vrijwilligers van Stichting Maatschappelijke dienstverlening Purmerend die activiteiten organiseren die ook voor mensen  uit de doelgroep zijn bedoeld
 22-mrt  Voorlichting aan vrijwilligers van  Stichting Maatschappelijke dienstverlening Purmerend
 31 mei Lezing ‘Diagnose en Herstel’  georganiseerd door de  ‘Vereniging voor Studenten Psychologie en Pedagogiek’ aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
 3-sep Gastles op de  Hogeschool  Inholland Alkmaar voor studenten met  GGZ als afstudeerrichting
 17-sep Voorlichting aan vrijwilligers van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Purmerend.
 18-sep Voorlichting over Borderline problematiek in de bibliotheek  Alkmaar voor belangstellenden op verzoek van en i.s.m.  GGZ  NHN
 19-sep Gastles  aan de Hogeschool  Inholland  Alkmaar voor studenten met afstudeerrichting GGZ
 27-sep 2 workshops ten behoeve van deelnemers aan ontmoetingsdag in buurthuis De Oever in Oudorp op verzoek van GGZ NHN en Wonen plus.
 2-okt Voorlichting aan vrijwilligers van Stichting mentorschap die de belangen behartigen van mensen  die wilsonbekwaam zijn verklaard, waaronder GGZ cliënten.
 18-okt Voorlichting over een  Bipolaire Stoornis in Hoorn voor belangstellenden i.s.m. en op verzoek van GGZ NHN.
 25-okt Voorlichting aan vrijwilligers van Stichting Maatschappelijke  Dienstverlening  Zaandam.
 13-nov Voorlichting over  Angststoornissen in de  bibliotheek van Heerhugowaard voor belangstellenden, i.s.m. en op verzoek van GGZ NHN.