Welkom bij

RCO De Hoofdzaak

Overzicht aanbod voor Lokale overheden

Onderstaand de onderzoeken die door ons uitgevoerd zijn:

2011 Onderzoek cliëntwaardering van de dienstverlening van DNO
2011 Cliëntenthermometer divisie Langdurende Psychiatrie van GGZ NHN
2010 Onderzoek naar de behoefte aan mentorschap bij GGZ cliënten in Noord Holland Noord
2010 Cliëntenthermometer divisie Langdurende Psychiatrie van GGZ NHN
2009 Kwalitatief onderzoek naar de verschillen tussen drie klinieken van GGZ-NHN
2008 Kwaliteitsonderzoek Triversum
2007 Kwalitatief onderzoek naar de zorg binnen beschermde woonvormen en verblijfsafdelingen van GGZ-NHN
2006 Kwalitatief onderzoek naar de zorg binnen GGZ Centrum West Friesland

 

Onderstaand zijn de panels genoemd die wij gehouden hebben:

2014 Informatievoorziening aan cliënten door GGZ NHN
2013 Bejegening, gastvrijheid en toegankelijkheid van GGZ NHN
2013 Familiebeleid van GGZ NHN
2012 Website van GGZ NHN
2012 Eigen bijdrage GGZ
2011 Ambulantisering en consequenties voor de zorg van GGZ NHN
2011 Zorgontwikkeling en service van GGZ NHN
2008 Kwaliteit GGZ  dagbesteding in Noord Holland Noord

De Leerweg Ervarings Deskundigheid (LED) die wij (ex) cliënten aanbieden biedt hen de mogelijkheid hun ervaringsdeskundigheid te verdiepen en beter in te kunnen zetten in een professionele werkomgeving. Tijdens de LED wordt ook aandacht geschonken aan de talenten en competenties van de deelnemers. Met deze (nieuwe) zelfkennis wordt het solliciteren op de arbeidsmarkt of het volgen van een andere opleiding eenvoudiger. Met andere woorden de leerweg  vergroot de kansen van (ex) cliënten op de arbeidsmarkt.

Om de Leerweg te kunnen volgen moeten (ex) cliënten wel aan bepaalde criteria voldoen:
-    Zicht hebben op hun eigen herstelproces
-    Basiskennis over ervaringsdeskundigheid
-    Basiskennis Herstel concept
-    Kunnen reflecteren
-    Kunnen samenwerken
-    Zelfstandig kunnen werken
-    Huiswerkopdrachten kunnen maken
-    Beschikken over discipline

Voor informatie over deze mogelijkheid en de kosten daarvan kunt u contact opnemen met Jacqueline van Doeland, coördinator scholing, 072 5143380,  j.v.doeland@rcodehoofdzaak.org

In 2012 hebben wij de volgende gastlessen, lezingen en workshops verzorgd:

 26-jan Voorlichting aan vrijwilligers van Stichting Maatschappelijke dienstverlening Purmerend die activiteiten organiseren die ook voor mensen  uit de doelgroep zijn bedoeld
 22-mrt  Voorlichting aan vrijwilligers van  Stichting Maatschappelijke dienstverlening Purmerend
 31 mei Lezing ‘Diagnose en Herstel’  georganiseerd door de  ‘Vereniging voor Studenten Psychologie en Pedagogiek’ aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
 3-sep Gastles op de  Hogeschool  Inholland Alkmaar voor studenten met  GGZ als afstudeerrichting
 17-sep Voorlichting aan vrijwilligers van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Purmerend.
 18-sep Voorlichting over Borderline problematiek in de bibliotheek  Alkmaar voor belangstellenden op verzoek van en i.s.m.  GGZ  NHN
 19-sep Gastles  aan de Hogeschool  Inholland  Alkmaar voor studenten met afstudeerrichting GGZ
 27-sep 2 workshops ten behoeve van deelnemers aan ontmoetingsdag in buurthuis De Oever in Oudorp op verzoek van GGZ NHN en Wonen plus.
 2-okt Voorlichting aan vrijwilligers van Stichting mentorschap die de belangen behartigen van mensen  die wilsonbekwaam zijn verklaard, waaronder GGZ cliënten.
 18-okt Voorlichting over een  Bipolaire Stoornis in Hoorn voor belangstellenden i.s.m. en op verzoek van GGZ NHN.
 25-okt Voorlichting aan vrijwilligers van Stichting Maatschappelijke  Dienstverlening  Zaandam.
 13-nov Voorlichting over  Angststoornissen in de  bibliotheek van Heerhugowaard voor belangstellenden, i.s.m. en op verzoek van GGZ NHN. 

           
                
                  
                 
                  
                       
                    
            

Helaas is het nog steeds zo dat er over psychische aandoeningen allerlei vooroordelen bestaan en dat mensen met een psychische aandoening gestigmatiseerd worden.
Maar wat is het precies? Wanneer heb je het, hoe kan je het krijgen en wat betekent het in je leven?

Er zijn heel veel mensen die te kampen hebben met een psychische ziekte. De achtergrond, aanleiding of oorzaak is heel verschillend en de toekomst die voor hen ligt ook, want dat hangt ook af van je eigen persoonlijkheid en aard en (familie)omstandigheden. Het verlies wat je bijvoorbeeld lijdt door een opname is enorm: niet zelden betekent dat het einde van huisvesting, een baan, opleiding en/of relatie. Je moet over een sterke geest beschikken om je leven weer positief op te pakken.

De invloed van de medicijnen is groot. Omdat ze een sterke invloed hebben op je gevoelsleven beïnvloeden ze alles, je relaties, je verlangens, je innerlijke inspiratie enz.
Sommige mensen kiezen ervoor om zonder medicijnen te leven omdat de bijwerkingen zo ernstig zijn dat ze daar heel ongelukkig van worden. Andere mensen zouden dat ook wel willen maar moeten wel slikken omdat ze anders vaker ‘gek’ worden. 
 
Hogeschool Inholland en GGZ NHN maken al jaren gebruik van onze ervaringsdeskundigheid. Tijdens de gastlessen wordt er door de ervaringsdeskundigen een brug geslagen tussen theorie en praktijk. Daarbij worden ook ervaringen besproken met betrekking tot bejegening door de hulpverlening vanuit het perspectief van de cliënten en de verschillende fasen van hun herstelproces.

Desgewenst kunnen wij over specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld eetstoornissen, manisch-depressiviteit, depressie en angst- en dwangstoornissen een les verzorgen, altijd op basis van het eigen ervaringsverhaal. Wij verzorgen dit ook voor middelbare scholen, gemeentes, bedrijven en andere organisaties. Bijna al onze ervaringsdeskundigen die les geven zijn ooit opgenomen geweest maar dat kun je nu niet meer ‘zien’: ‘Gek’ zijn is een tijdelijke toestand die voorbij gaat. 


Meer informatie over onze voorlichting is te verkrijgen bij:
Monique Regterschot,  072-5143380, m.regterschot@rcodehoofdzaak.org