Ondersteuning cliëntenraden

Ondersteuning Cliëntenraden

RCO De Hoofdzaak biedt cliëntenraden professionele coaching/ondersteuning bij de uitvoering van de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg-instellingen).

De WMCZ is in 1996 ingevoerd opdat cliënten van een zorginstelling invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de zorginstelling.
Dit doen cliënten door middel van cliëntenraden. Deze raden kunnen meedenken en meepraten over de kwaliteit van de zorg. Op grond van de WMCZ hebben cliëntenraden (verzwaard) adviesrecht over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen.
De cliëntenraden bestaan uit cliënten, ex-cliënten en naastbetrokkenen. Binnen de cliëntenraad wordt gepraat over alle zaken die voor cliënten belangrijk zijn.

De medezeggenschapsraad van GGZ-NHN heeft via RCO De Hoofdzaak  ondersteuners, die de leden begeleidt en adviseert.
De volgende raad maakt gebruik van deze dienst van RCO De Hoofdzaak: CFM raad (Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad)
De ondersteuners werken allen voor deelactiviteiten van deze raad.

Noot: Voor januari 2015 werkten de raden en het familieplatform wat meer apart van elkaar. Dit waren de raden;

Cliëntenraad Kortdurende Psychiatrie,Cliëntenraad Ouderen Psychiatrie GGZ-NHN,Cliëntenraad Forensische Psychiatrie GGZ-NHN,Cliëntenraad Centrum Autisme


De Cliëntenraad  van DNODoen wordt ook vanuit RCO De Hoofdzaak ondersteund.

De coach/ondersteuners van de Hoofdzaak:
De coach/ondersteuner heeft een adviserende, coördinerende en ondersteunende taak. Daarnaast heeft de coach/ondersteuner een functie voor een raad bij de binding van de raadsleden, de continuering van het raadswerk en het stimuleren dat de doelstellingen van een raad behaald kunnen worden.
De ondersteuner is geschoold in de kennis omtrent de taken van een cliëntenraad en goed bekend met de artikelen van de WMCZ.
Zij werken volgens de visie van RCO De Hoofdzaak, te lezen in het visiedocument.

Op dit moment werken er bij De Hoofdzaak 3 coaches/ondersteuners:
Voor de CFM raad: Marion Popken, Paula Koekkoek, Inge Somsen,

Voor de cliëntenraad DNODoen: Marion Popken

Voor vragen of informatie met betrekking tot de functie ondersteuner of het inhuren van een ondersteuner voor een raad in Noord-Holland kunt u zich richten tot Bart Smith , directeur