mensen in een kring

Het team van Westfriesland is op zoek naar een projectleider die zich gaat richten op de ontwikkeling en inzet van ervaringsdeskundigheid van naasten, en activiteiten voor en door naasten. Naasten vervullen vaak een ondersteunende rol voor iemand met een psychische kwetsbaarheid – voor hen gewoon een broer, zus, kind, partner, collega, vader, moeder of vriend. Zij hebben een belangrijke functie als het gaat om sociale inclusie en gelijkwaardigheid. Daarnaast is het van belang dat de naasten zelf het leven leiden dat zij voor ogen hebben en niet onderuitgaan als mantelzorger. Onderlinge steun tussen naasten draagt bij aan de empowerment en de eigen regie van zowel de kwetsbare persoon als van de naaste zelf. Spreekt jou dit aan? Bekijk de vacature dan hier.