Op donderdag 5 augustus organiseert De Hoofdzaak een online themabijeenkomst, van 12.00 tot 13.30. Deze keer is het thema gender- en seksuele identiteit. Een aantal gastsprekers zal vertellen over hun eigen ervaringen. 

Je genderidentiteit is gebaseerd op je eigen gevoel: voel je je een man, vrouw, non-binair (geen vrouw, geen man), of nog iets anders. Je genderidentiteit kan anders zijn dan de sekse die je bij je geboorte meekreeg. Ook seksuele oriëntatie kent veel vormen, zoals tot uitdrukking komt in de term LHBTIQA+. Als je je genderidentiteit of je seksuele voorkeur ontdekt, kan dat verwarrend zijn. Zeker in een wereld waarin niet iedereen openstaat voor al die verschillende identiteiten en voorkeuren. Het kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, angst en somberheid. Hoe ga je om met deze gevoelens, en ook met de reacties van anderen? 

Wil je meedoen aan deze themabijeenkomst? Geef je dan op via het het aanmeldformulier hieronder.