In de wijk Kersenboogerd in Hoorn zijn vanuit Stichting Netwerk buurtambassadeurs actief. Dit zijn vrijwilligers die de wijkbewoners opzoeken om ze te vragen hoe het met ze gaat. Ze vragen welke behoeften er in de wijk leven, maar ook welke talenten en vaardigheden er zijn. Door deze gesprekken hebben de ambassadeurs al veel bewoners met elkaar in contact kunnen brengen. Bewoners zijn mee gaan doen aan allerlei activiteiten. Soms konden praktische zaken met bewoners worden opgelost en in enkele gevallen konden mensen worden verwezen naar andere organisaties voor hulp of zorg. Bewoners van de Kersenboogerd hebben in een evaluatie gezegd dat ze heel blij zijn met de buurtambassadeurs!

Het project is dus een succes gebleken. Sinds begin 2020 is het project verrijkt door een samenwerking met De Hoofdzaak. Vanuit De Hoofdzaak worden buurtambassadeurs die zelf ervaring hebben met psychische kwetsbaarheid gekoppeld aan de ambassadeurs van stichting Netwerk. Als duo zijn zij nog beter in staat zijn om het gesprek met wijkbewoners aan te gaan. Vooral ook met de bewoners die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid.

Aan dit project kunnen nog steeds vrijwilligers meedoen die als buurtambassadeur in de Kersenboogerd het verschil willen maken, samen met de wijkbewoners!

Wil je je hiervoor opgeven of eerst meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Anne Spruijt: a.spruijt@rcodehoofdzaak.org of 06-24776494.

Meer info